Od 1 września 2012 roku Powiat Żniński przystąpił do realizacji kolejnego projektu wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działania 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" pt. "Autostrada kompetencji i umiejętności", finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W projekcie objęci wsparciem zostaną uczniowie szkół ponadgimnazjalnych o profilu zawodowym (tj. techników i szkół zawodowych), dla których organem prowadzącym jest Powiat Żniński, tj: ZSP Żnin, ZSP Janowiec Wlkp., ZSP Gąsawa, ZSP Łabiszyn, ZSP Piechcin, ZSEH Żnin, ZSS Żnin. Projekt realizowany będzie w roku szkolnym 2012/2013.
Realizatorem projektu "Autostrada kompetencji i umiejetności" jest Starostwo Powiatowe w Żninie.Starostwo Powiatowe w Żninie
ul. Potockiego 1
88-400 Żnin
woj. kujawsko - pomorskie
tel. (52) 303 11 00 wew. 56